Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gumbinės parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Gumbinėje ir jo bendruomenė.

Gumbnės parãpija. Pirmoji bažnyčia pastatyta 1580 (ar 1550). Antroji, didesnė, vadinamoji Senamiesčio bažnyčia, toje pačioje vietoje išmūryta 1720. Ją lankė lietuvių ir vokiečių bendruomenių žmonės, o pamaldas laikė tas pats kunigas. Gumbinei išaugus, jau nuo 1634 skirtas antrasis kunigas, pamaldas laikęs dar ir gretimoje Gerviškėnų bažnyčioje. 1810–1811 Gumbinės maldos namai iš pagrindų perstatyti, padidinti: tapo trinaviai, įgijo ryškių klasicizmo stiliaus bruožų; bažnyčios ilgis buvo net 43 m, plotis 16 m, turėjo didelius arkinius langus, dviaukščius chorus, du varpus. Altoriuje buvo įkomponuota Leonardo da Vinčio paveikslo Paskutinė vakarienė kopija. Per pamaldas grojo 1806 sumontuoti dideli Sauer Frankfurt firmos vargonai. Mažosios Lietuvos kultūrai daug nuveikė čia dirbę dvasininkai: 1672–1708 kunigavęs Michaelis Mörlinas skatino savo kolegas kunigus kalbėti gryna lietuvių kalba, vengti plintančių germanizmų; 1787 į Gumbinę atsikėlęs Karolis Gotardas Keberis parengė ir 1832 išleido naują lietuvišką giesmyną; 1823–1825 dirbęs Johannas Christliebas Krause rinko tautosaką, užrašinėjo lietuvių kalbos žodžius; 1847–1851 kunigavęs Carlas Rudolphas Jacoby parašė lietuvių kalbos vadovėlį, kitų svarbių leidinių; 1858–1881 kunigavęs Karlas Friedrichas Augustas Heinrici pateikė pamokslų L. Neisso leidiniui Ewangeliškos mišknygos. Iki XVIII a. pradžios absoliučią daugumą Gumbinės parapijos gyventojų sudarė lietuviai, daugiau kaip pusė jų mirė per 1709–1711 marą. 1848 save lietuviais laikančių užregistruota jau tik 150, o 1878 – vos 20. Maždaug tuo laiku nustotos laikyti ir lietuviškos pamaldos.

Albertas Juška

Iliustracija: XIX a. pradžioje perstatyta Gumbinės evangelikų liuteronų bažnyčia (neišlikusi) / Iš Hubatsch W. knygos „Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens“ Bd. 1-3. Göttingen, 1968

Iliustracija: Gumbinės evangelikų reformatų bažnyčia, apgriauta per II pasaulinį karą, o 1984 baigta griauti / Iš Hubatsch W. knygos „Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens“ Bd. 1-3. Göttingen, 1968

Iliustracija: Apeiginis bokalas / Iš Boetticher A. knygos „Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen“. Bd. V: Litauen. Königsberg, 1895

Iliustracija: Atstatoma zalcburgiečių bažnyčia Gumbinėje, 1994