Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Karl Friedrich August Heinrici

Karlas Fridrichas Augustas Hainricis, XIX a. protestantų kunigas, lietuvių raštijos veikėjas.

Heinrici (Héinricis) Karl Friedrich August (1812 VIII 18 Bartuose 1881 XII 26 Gumbinėje), protestantų kunigas, lietuvių raštijos darbuotojas. 1832 IX 29 įstojo į Karaliaučiaus universitetą. 1842 precentorius Karklėje, 1845 – Verdainėje. 1847 VII 6 įšventintas kunigu. 1847–1850 Kintų parapijos, 1850–1858 Kaukėnų parapijos kunigas, nuo 1858 Gumbinės superintendentas. L. F. Neisso Evangeliškose mišknygose (1856) išspausdinta keletas Heinricio parašytų ir išverstų pamokslų. Talkino Augustui Schleicheriui. 1850 Šilutės ir Klaipėdos apskrityse išrinktas deputatu į Prūsijos seimą (pirmasis kunigas iš šių apskričių). Kartu su sakytoju Dargiu kaimuose laikydavo surinkimus.

Algirdas Žemaitaitis