Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gryta Laučienė-Žviliūtė

XX a. išeivijos lietuvių moterų veikėja.

Laučenė-Žvilitė Gryta (1923 V 20 Mozūriškiuose, Klaipėdos apskrityje 1990 IX 18 Medisone, JAV), aktyvi išeivijos lietuvių moterų veikėja. Užaugo gausioje Martyno ir Marijos (Pareigytės) Žvilių šeimoje: seserys Rūta, Gertrūda, Marta, brolis Martynas Žvilius. Pasitraukusi į Vokietiją, vėliau gyveno Čikagoje, buvo Lietuvių evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos Čikagoje narė, rėmė evangelikų liuteronų leidinio „Svečias“ leidimą ir platinimą, dalyvavo Tėviškės parapijos moterų draugijos veikloje. Užaugino ir pagal lietuvių tradicijas išauklėjo sūnus Vytautą ir Arvydą bei dukterį Jūratę.

L: Gryta Laučienė: nekrologas // Svečias. 1991, nr. 1–2.