Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Evaldas Kasperaitis

Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas.

Kasperáitis Evaldas, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo, Pagėgių jaunimo draugijos Rūta veikloje. Kaip parapijos ir seniūnijos atstovas išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo komiteto Pagėgių skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Šilutės Visuotiniame seime ir pasirašė Šilutės seimo deklaraciją, pakartojusią Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatą apie Mažosios Lietuvos prisijungimą prie Lietuvos Respublikos. Balsavo už telegramos JAV prezidentui W. G. Hardingui siuntimą, kurioje prašyta apginti mažlietuvius nuo jų interesus neatitinkančių „Santarvės“ sprendimų.

Algirdas Antanas Gliožaitis