Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ernstas Rademacheris

dvarininkas, Klaipėdos krašto politikas.

Rãdemacheris Ernstas 1903 ?, dvarininkas iš Vingio dvaro (Pagėgių aps.), Klaipėdos krašto politikas. 1923 VIII 31 įsteigtos Memelländischer Kulturbund Centro valdybos narys. 1932 Klaipėdos krašto Apdraudimo įstaigos valdybos rinkimuose išrinktas darbdavių atstovų pavaduotoju. 1937 minėtas kaip Laukininkų centro sudarytos 12-os narių Tarybos atstovas. 1938 išrinktas į VI Klaipėdos krašto seimelį pagal vokiečių sąrašą (vok. Memeldeutsche Liste).

L: Memel Jahrbuch für Jahr 2003. Preetz, 2002.

Algirdas Antanas Gliožaitis