Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ernst Strehlke

Ernstas Štrelkė, XIX a. vokiečių istorikas.

Strehlke Ernst (Štrèlkė) 1834 1869, vokiečių istorikas. 1856 baigė Berlyno universitetą. Dirbo prie kronikų rinkinio „Scriptores rerum Prussicarum“ (5 t., 1861–1874) išleidimo. Parengė daugiausia šaltinių pirmiesiems 3 tomams, bet prisidėjo ir prie kitų tomų rengimo. Su gausiomis išnašomis, įvairiais dokumentų priedais ir kitų kronikų ištraukomis išleido Lietuvos istorijai svarbias kronikas: Hermanno Wartbergės kroniką, Jono Posilgiečio kroniką, Dietmaro kroniką ir Torunės analus, paruošė eiliuotąjį Dusburgo kronikos vertimą į vokiečių kalbą, išleido Tabulae ordinis Theutonici (1869). Nežinodamas lietuviškų vietovardžių formų ir turėdamas tik rusiškus žemėlapius, E. Strehlke dalies gyvenviečių neatsekė arba jas lokalizavo klaidingai.

Algirdas Žemaitaitis