Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jono Posilgiečio kronika

Posilgės kronika, XIV ir XV a. sandūros įvykių Prūsijoje, Kryžiuočių ordino karų su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste aprašymas.

Jõno Posilgiẽčio krònika, Pósilgės krònika, parašyta Jono iš Posilgės (Johannes von Posilge, apie 1340–1405). Ji pasakoja apie XIV ir XV a. sandūros įvykius Prūsijoje, Kryžiuočių ordino karus su Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste. 1372 J. von Posilgė minimas kaip Ylavos kunigas. 1376 tapo Pamedės vyskupijos oficiolu ir Landekoppo klebonu. Išgarsėjo savo Chronik des Landes Preussen [Prūsijos krašto kronika], kurią lotynų kalba rašė nuo 1360 iki mirties. Išlikęs tik vokiškas vertimas ir iki 1419 kelių autorių rašyta tąsa. Panaudotas Torunės analų žinias trumpino ir savarankiškai papildė. Svarbus Jono Posilgiečio kronikos šaltinis – dokumentai ir jo paties surinkti faktai. Autorius plačiai aprašo ne tik karinius dalykus (kryžiuočių žygius į Lietuvą), bet pateikia ir duomenų apie politiką, administravimą, ūkį, socialinius, teisinius, valstybių tarpusavio santykius. Jono Posilgiečio kronika – svarbus šaltinis Lietuvos ir Prūsijos istorijai tirti. Pagal kronikos duomenis, 1362–1403 kryžiuočiai surengė 20 didelių žygių į Lietuvą, 1362 sugriovė Kauno pilį, 1370 kovėsi Rūdavos mūšyje, 1390 apgulė Vilnių, 1400 įsikūrė Žemaitijoje (pateikė svarbių faktų, kaip Ordinas valdė Žemaitiją); kritikuojamas Vytautas už žemaičių rėmimą jų kovoje su Ordino valdžia. Kronikininkas nepakankamai vertino Jogailos krikštą bei 1385 Krėvos sutartį, tačiau pagyrė Salyno sutartį (1398), pažymėdamas, kad Ordino vadovybė ten Vytautą paskelbė karaliumi. Pirmieji Jono Posilgiečio kroniką 1823 paskelbė Johannesas Voigtas ir F. W. Schubertas, kitas kronikos leidimas – Ernsto Strehlkės, išspausdintas 1866 Scriptores rerum Prussicarum, Bd. III.

L: Toeppen M. Geschichte der preussischen Historiographie. Berlin, 1853; Maschke E. Quellen und Darstellungen in deutsche Geschichtsschreibung des Preussenlandes // Deutsche Staatenbildung und Deutsche Kultur imPreussenlande. Königsberg, 1931.

LE