Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dietmaro kronika

Detmaro kronika, Dytmaro Liubekiškio kronika, 1395 parašyta kronika.

Dietmaro krònika, Détmaro krònika, Dýtmaro Liubekškio krònika. Pranciškonas Dietmar (Ditmar) 1368–1388 buvo Liubeko (Vokietijoje) Šv. Kotrynos vienuolyno naujokų mokytojas. 1385 miesto tarėjai pavedė jam parašyti Liubeko kroniką. Remdamasis Torunės pranciškonų analais, Posilgės kronika ir savo atsiminimais, ją parašė 1395. Dietmaro kronikoje yra žinių apie prūsus, XIII–XIV a. Kryžiuočių ordino karus su Lietuva. Koncepcijos antilietuviškos.

Edvardas Gudavičius