Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Wartbergės kronika

Livonijos kronika lotynų kalba, parašyta Hermanno de Wartbergės.

Wartbergės krònika, Livonijos kronika lotynų kalba, parašyta Hermanno de Wartbergės. Apima laikotarpį nuo Kalavijuočių ordino atsikėlimo į lyvių žemes iki 1378. Autorius rašydamas naudojosi Livonijos ordino archyvais, rėmėsi Henriko Latvio ir Eiliuotąja Livonijos kronika. Kronikoje Ordinas vertinamas teigiamai, jo naudai iškraipyti kai kurie faktai. Aprašyti 29 Livonijos ordino žygiai (1330–1378), grobių mastai, nurodytos naikinamos vietovės, aprašyta pilių statyba, potvyniai. Pateikiami duomenys apie Livonijos ordino susijungimą su Kryžiuočių ordinu Prūsijoje. Vienintelis Wartbergės rankraštis buvo saugomas Dancigo archyve. Ernstas Strehlkė pirmasis ją parengė spaudai, parašė komentarus, išspausdino leidinyje Scriptores rerum Prussicarum (1863).

L: Henrikas Latvis, Hermanas Vartbergė. Livonijos kronikos. V., 1991; Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. 1–2. V. 1996–2001.

Tomas Čelkis