Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erdmanas Julius Šykopas

Erdmann Julius Schiekopp, XIX a. lietuvių raštijos darbuotojas.

Šykopas Erdmanas Julius (Erdmann Julius Schiekopp) 1829 VII 1Tilžėje po 1901 ten pat), lietuvių raštijos darbuotojas. 1848 baigė Tilžės gimnaziją, Karaliaučiaus universitete studijavo teologiją, lankė Lietuvių kalbos seminarą; buvo Eduardo Gisevijaus mokinys. Nuo 1854 mokytojavo Tilžės gimnazijoje, nuo 1877 čia dėstė lietuvių kalbą. Nuo 1882 Lietuvių literatūros draugijos narys. Tilžėje išleido Frydricho Kuršaičio gramatikos santrauką Litauische Elementar-Grammatik 1–2 (1879–1881, 1901–1902). Ją sudarė 2 dalys: formų mokslas ir sintaksė. I dalį pertvarkė ir 1901 pakartojo Aleksandras Kuršaitis. 1891 ir 1896 išleistas šios gramatikos vertimas į rusų kalbą (parengė J. Gylius ir J. Pajevskis), 1902 – vertimas į lenkų kalbą (parengė J. Januškevičus ir A. Maciejauskas). Parašė svarbiu Mažosios Lietuvos etnologijos šaltiniu tapusią knygą Eduardas Gisevius (1881, Tilžė).

Zigmas Zinkevičius

Leonardas Poviliūnas