Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Endrius Bajoras

mokytojas, XX a. Mažosios Lietuvos kultūros darbuotojas.

Bajõras Endrius 1896 II 28Balandžiuose (Ragainės aps.) 1965 IV 17Kaune, mokytojas, kultūros darbuotojas. Viliaus Bajoro, Frydricho Bajoraičio ir Lidijos Bajoraitės brolis. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, iš Klaipėdos mokytojų seminarijos, kurioje mokėsi, išsiųstas į frontą, buvo sunkiai sužeistas. Už drąsą apdovanotas Geležiniu kryžiumi. 1919 baigęs seminariją, mokytojavo Ragainės gimnazijoje, Endrikaičiuose (netoli Pagėgių). Dalyvavo 1923 sukilime prie Lietuvos prijungiant Klaipėdos kraštą. Dirbo pašto tarnybos Klaipėdoje cenzoriumi. Vėliau organizavo lietuviškas mokyklas, buvo didžiausios Klaipėdos krašte Donelaičio pradžios mokyklos rektorius. Rūpinosi moksleivių sporto ir menine veikla, pats buvo aktyvus scenos mėgėjų draugijos „Aida“ narys. 1939, bėgdamas nuo nacių, apsigyveno Kaune. 1944 evakavosi j Vokietiją. Grįžęs gyveno Klaipėdoje. Apie 1948 su seserimi Lidija bolševikų suimtas ir ištremtas, Sibiro tremtyje išbuvo 8 metus. Paleistas gyveno Kaune.

Albertas Juška

Iliustracija: Endrius Bajoras / Iš Bernardo Aleknavičiaus rinkinio