Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Elisabeth Komenska

Elisabeth Comenius, Jano Amoso Komenskio duktė.

Kòmenska Elisabeth (Comenius) 1628 ar 1629Leszne (Lenkija) po 1678 Klaipėdoje, Jano Amoso Komenskio mylimiausia dukra (Betuška), gimusi jo antrojoje šeimoje. Komenskos motina – Čekų brolių vyskupo Jano Cyrillo dukra Dorota. Komenska 1646 ar 1649 X 19 ištekėjo už kartu su ja augusio tėvo padėjėjo Peterio Figuluso, apsigyveno Danzigo apylinkėse (Nassenhubene). Nuo 1667 su vyru persikėlė į Klaipėdą. Turėjo 5 vaikus: Janą Teodorą (1654–1713); Samuelį Adamą (1655–?); Danielį Ernstą Jablonskį (1660–1741); Petrą (po 1666–?); Mariją Alžbictą (1665–?). Jie 1667–1670 gyveno Klaipėdoje ir mokėsi reformatų bažnyčios mokykloje, kurioje precentoriumi dirbo Čekų (Moravų) brolių bendruomenės vyskupas P. Figulus. Sprendžiant iš likusių laiškų, Komenskos šeima Klaipėdoje gyveno ramiai. J. A. Komenskis, baigęs savo filosofijos darbus, ketino pasitraukti iš Amsterdamo į Europos užkampį – Klaipėdą pas savo artimuosius – žentą P. Figulusą ir dukrą Betušką. Komenskos gyvenimo pabaiga neaiški. Manoma, kad Komenska liko Klaipėdoje iki gyvenimo pabaigos. Komenskos pėdsakai dingsta po 1678 Klaipėdos didžiojo gaisro. Kurfiursto kanceliarijos dokumentas (iš Rytprūsių slaptojo kultūros paveldo archyvo (1992 Nov. 26 Nr. 38 886–92) Berlyne) liudija, kad 1674 Klaipėdos reformuotos parapijos pamokslininko P. Figuluso našlė skundžiasi dėl 2 asmenų nenoro grąžinti jai skolą. Pareigūnas kreipiasi į vyriausiąjį pilies valdytoją tuos skolininkus iškviesti, išklausyti ir primygtinai reikalauti grąžinti skolas. Akivaizdu, kad Komenska 1674 dar gyveno Klaipėdoje.

L: Blekastad M., Schaller K. Die Vermählung des Petrus Fìgulus mit Elisabeth Comenius (1649). Bochum; Dalton H. Daniel Ernst Jablonski. Berlin, 1903; Korthaase W. Prvnī zprava о dalšīch potomach J.A.Komenského // Teologicka Revue husitské teologicke fakulty University Karlovy v Praze, čīslo 2 (1993).

Vladas Pupšys