Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Daniel Ernst Jablonski

Danielius Ernstas Jablonskis, XVII–XVIII a. mokytojas ir reformatų kunigas.

Jablonski Daniel Ernst (Danielius Ernstas Jablònskis) 1660 Nassenhubene 1741 Berlyne, mokytojas ir reformatų kunigas, Peterio Figulus sūnus. J. A. Komenskio vaikaitis. 1677–1678 kaip Čekų brolių stipendininkas studijavo Frankfurto prie Oderio universitete. 1678 paskirtas į Biržus dirbti reformatų mokyklos mokytoju. Tai buvo parama Lietuvos reformatams, kurių padėtis pablogėjo po 1669, kai mirė Boguslavas Radvila. Jablonskio tėvo Figulus vardas buvo gerai žinomas Lietuvoje, todėl Jablonkis turėjo gerą reputaciją. 1691–1693 rūmų pamokslininkas Karaliaučiuje. Čia jis rūpinosi reformatų bažnyčių statyba, rėmė Čekų brolius, domėjosi Lietuvos reformatų padėtimi. G. W. Leibnitzo (1646–1716) padėjėjas, 1733 – Berlyno mokslų akademijos prezidentas. Parašė per 6000 darbų keturiolika kalbų, tarp jų ir lietuvių.

L: Dalton H. Daniel Ernst Jabłoński. Berlin, 1903; Daniel Ernest Jabłoński – rektor akademickiego gimnazjum w Lesznie 1686–1691 r. Leszno, 1990; Blekastad M. Comenius. Oslo–Praha, 1969.

Vladas Pupšys