Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Petr Figulus Jablonský

Petras Figulus Jablonskis, XVII a. čekų protestantų kunigas.

Fgulus, Petr Figulus Jablonský (Petras Figulus Jabloñskis) 1619Jablonne n. Orličkou (Čekija) 1670Klaipėdoje, čekų protestantų kunigas. Palaidotas XVII–XVIII a. Klaipėdos kapinėse, kapo vieta nežinoma. Dažniausiai minimas kaip Figulus (lot. puodžius). Tai pseudonimas, kurį jam suteikė Janas Amosas Komensky. Figulus gyveno Komenskio šeimoje. Čia gavo gerą išsilavinimą, išmoko kalbų. 1649 (ar 1646?) vedė Komenską Alžbietą ir išvyko į Dancigą dirbti protestantų kunigu bei mokytoju. Figulus turėjo rūpintis Čekų brolių bendruomenės reikalais. Palaikė ryšius su Didžiosios Lietuvos didikais Jonušu ir Boguslavu Radvilomis. 1667 atvyko į Klaipėdą, tapo Brandenburgo karališkuoju kunigu. Čia jis turėjo sureguliuoti pablogėjusius evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų (J. Kalvino sekėjų) santykius. 1667 I 7 Klaipėdoje pasakė savo pirmąjį pamokslą, kurio klausėsi ir kitų konfesijų sekėjai. Figulus siekė realizuoti Komenskio ir Hartlibo Baltijos Antilijos idėją. Figului pavyko susitaikyti su liuteronais, todėl jis, sulaukęs Karaliaučiaus gubernatoriaus B. Radvilos ir Kuršo kunigakštienės Luizės Šarlotės paramos, rengėsi įsteigti aukštesniąją mokyklą. 1669 mirus B. Radvilai, o 1670 – Figului, aukštesnioji mokykla Klaipėdoje liko neįsteigta, neįgyvendinta ir Baltijos Antilijos idėja.

Vladas Pupšys