Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Janas Amosas Komenskis

Komensky, Comenius, XVII a įžymus Naujųjų laikų Europos pedagogas, teologas, Čekų brolių bendruomenės vadovas bei vyskupas.

Kòmenskis Janas Amosas (Komensky, lot. Comenius) 1592 II 28Nivnicoje ar Uhersky Brode (Čekija) 1670 XI 15Amsterdame, įžymus Naujųjų laikų Europos pedagogas, teologas, Čekų brolių bendruomenės vadovas bei vyskupas. Komenskis su Lietuvos studentais galėjo susipažinti studijuodamas Herborno bei Heidelbergo universitetuose Vokietijoje. Pirmas reikšmingas susitikimas su lietuviais įvyko 1629 IX 24, kai Komenskis gyveno tremtyje Leszne (Lenkija). Tuomet Čekų brolių bendruomenė kreipėsi laišku į Vilniaus kalvinistų sinodą ir prašė materialinės pagalbos (pasirašė bendruomenės vyskupas Johannes Cyrillus, senjoras Georgijus Erastus, Johannes Amos Comenius ir kiti). Prašymas adresuotas kunigaikščiui Kristupui Radvilai, Jonušo Radvilos (1612–1655) tėvui. Komenskio antroji pažintis su lietuviais įvyko 1644 J. Radvilos dvare Orloje. Čia vyko Lietuvos ir Lenkijos reformatų bei Čekų brolių bendruomenių konvokacija. Komenskiai į Orlos konvokaciją atvyko iš Elbingo. J. Radvila Komenskiui siūlė vykti į Liubčios pilį prie Nemuno ir čia tęsti savo pansofistikos tyrimus. Turėdamas įsipareigojimų Švedijos valdžiai Komenskis atsisakė J. Radvilos siūlymų. Po J. Radvilos mirties (1655) Komenskis tęsė pažintį su Boguslavu Radvila (1620–1669), nuo 1657 Prūsijos generalgubernatoriumi. 1667 B. Radvilos teikimu Komenskio žentas paskirtas į Klaipėdą atsakingu mokytoju ir pamokslininku. Komenskis norėjo persikelti į Klaipėdą pas dukrą Elisabethą Komenską ir žentą Peterį Figulus. Komenskio planai neišsipildė, 1669 staiga mirus B. Radvilai, o 1670 ir P. Figulus.

L: Jan Amos Komensky Sobie. Praha, 1987; Kumpera J. Jan Amos Komensky. Poutnik na rozkrani veku, Ostrava. 1992; Pupšys V. Komenskis ir Lietuva. Klaipėda, 2002.

Vladas Pupšys