Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dovas Laukantas

XIX–XX a. sakytojas, spaudos leidėjas, sektantas.

Laũkantas Dovas ? po 1904, sakytojas, spaudos leidėjas, sektantas (iš pradžių metodistas, vėliau senliuteronis). Jurgio Macaičio uošvis. Apsiskelbė dvasininku ir neteisėtai atlikdavo bažnytines apeigas. Pradėjo surinkimus laikyti įsirengtoje Tilžės bažnytėlėje, vėliau skelbė žodį Rukuose pasistatytoje bažnyčioje. 1887–1888 Tilžėje leido laikraštį Luterons. 1885 X 1 Tilžės apskrities sinode nagrinėta miesto atsiskyrusiųjų evangelikų liuteronų surinkimų sakytojo Laukanto religinė veikla. Superintendentas Karlas Theodoras Waldemaras Hoffheinzas kaltino Laukantą lietuvininkų kiršinimu prieš Bažnyčią ir vyriausybę, pamokslininko įgaliojimus viršijančia veikla. Sinodas Laukanto bylą perdavė teismui, kuris 1886 priteisė Laukantui piniginę nuobaudą. Persekiojamas Laukantas persikėlė į Rukus. Apie 1887 išleista 16 puslapių knygelė Liudymas tiesos, apteisinimo ir pamokinimo prieš melus, bluznyjimus ir veidmainyste skirtvierininku Lietuvos parapijoms [Apie nukrypimus nuo evangelikų liuteronų tikėjimo]. Joje minimas Laukantas, apsiskelbęs dvasininku ir neteisėtai atliekantis bažnytines apeigas.

Algirdas Žemaitaitis