Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Macaitis

Georg Matzat, XIX–XX a. evangelikų liuteronų kunigas.

Macáitis Jurgis, Georg Matzat 1858 X 5Viešvilėje (Ragainės aps.) 1931 IX 15Queense, Niujorkas (JAV), evangelikų liuteronų kunigas. Berlyne lankė aukštesniąją mokyklą. 1883 išvyko į JAV. Springfielde baigė dvasinę seminariją. Grįžo į Mažąją Lietuvą. 1887 įšventintas apsiskelbusio Rukuose kunigo Dovo Laukanto padėjėju. 1887–1890 Rukuose senliuteronių bažnyčioje kunigavo 3 metus. 1890 vėl išvyko į JAV. 1890–1893 buvo vokiškų Sabino, 1893–1907 Fergus Fallso, 1907–1914 Elmaro parapijų kunigas, nuo 1914 Bruklino, Queenso, Maspeto (iki 1931) lietuvių kunigas. Lankė ir Bridgeporto, Naugatucko, New Haveno, Petersono, Bostono, Filadelfijos, nuo 1926 Baltimorės lietuvius. 1917–1920 leido ir redagavo mėnraštį Pasiuntinystės paslas, vėliau bendradarbiavo kunigo Jono Rozako redaguotame laikraštyje „Paslas“. Ragino lietuvius vartoti savo kalbą ir jos neužmiršti. 1890 Zwickau išleido knygą Trumpas Pamokinimas apie szio czeso trudna Baznyczos Pasilaikyma ir szirdingas Pagraudenimas, neczystą Moksla netikru Praraku vengti.

Leonardas Poviliūnas

Algirdas Žemaitaitis