Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bonifacas Stundžia

lietuvių kalbininkas.

Stùndžia Bonifacas 1952 XI 21Daunoriuose (Utenos r.), lietuvių kalbininkas. Habil. dr. (1996). 1976 baigė Vilniaus universitetą; docentas (1987), profesorius (1997). 1995 dėstė lietuvių ir latvių kalbą Oslo universitete. Tiria baltų kalbas (daugiausia kirčiavimą). Su R. Šepetyte parengė spaudai Martyno Mažvydo Katekizmą (1997), su Mykolu Letu Palmaičiu (Mikeliu Klusiu) – 1545 prūsų katekizmą Pirmoji prūsų knyga (1995). Redagavo ir parengė spaudai Kristupo Sapūno ir Teofilio Gotlibo Šulco lietuvių kalbos gramatiką ir jos lietuvišką vertimą (Sapūno ir Šulco gramatika=Compendium Grammaticae Lithvanicae, 1997; vertė K. Eigminas).

Zigmas Zinkevičius

Iliustracija: Bonifacas Stundžia