Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bernhard Maskallis

XX a. išeivijos visuomenės ir spaudos veikėjas.

Maskallis Bernhard 1922 IX 12Juodkrantėje 2003 I 21 ten pat, išeivijos visuomenės ir spaudos veikėjas. Su tėvais prieškariu gyveno Klaipėdoje, Šilutėje, Karaliaučiuje. Lankė mokyklą Tilžėje. 1948 išvyko į Vakarų Vokietiją. Oldenburge dirbo Friedricho Wilhelmo Sieberto leidykloje, bendradarbiavo išeivijos vokiškuosiuose leidiniuose. Nuo 1983 vadovavo „Memeler Dampfboot“ redakcijai. Dalyvavo Arbeitsgemeinschaft der Memelland Kreise e.V. [išeivių memelländerių bendrija] veikloje. 2000 pasitraukė į poilsį.

L: Memeler Dampfboot. Nr. 7. Juli 2000. S. 99.