Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bernhard Joachim Plehwe

XIX a. Prūsijos generolas.

Plehwe Bernhard Joachim 1792 X 23Dvariškiuose (Pilkalnio aps.) 1858 II 15Karaliaučiuje, Prūsijos generolas. Nuo 1805 kadetas, vėliau tarnavo kavalerijoje. Napoleonmečiu dalyvavo kovose prie Bautzeno, Leipzigo, Paryžiaus ir kitur. 1851 generolas majoras, 1854 II divizijos vadas, 1855 generolas leitenantas ir Rytprūsių divizijos vadas. Žuvo dvikovoje. 1849 pasiūlė Frydrichui Kuršaičiui leisti lietuvišką laikraštį, kuris diegtų žmonėms ištikimybę kaizeriui. Pradėjus leisti „Keleivį“, Plehwe davė metinę 450 markių subsidiją.

MLFA