Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Augustas Kislaitis

Augustas Kislotas, Kislatas, Kislatt, XIX–XX a. Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas.

Kslaitis Augustas, Kslotas, Kslatas, (August Kislatt) 1885 IX 28Meškupiuose (Pilkalnio aps.) 1941 III 13Šilutėje, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas, vienas profesinių sąjungų, Vienybės fronto vadovų. 1920 X 4 Prancūzijos atstovo Gabrielio Petisne sudarytos Valstybės Tarybos narys. Vienas 1923 IV 6–11 visuotinio streiko (nukreipto prieš Klaipėdos krašto prijungimą prie Lietuvos) organizatorių, Klaipėdos krašto socialdemokratų partijos (vok. Sozialdemokratische Partei des Memelgebietes) kūrėjų ir lyderių. Palaikė ryšius su komunistais (bolševikais), dalyvavo jų susirinkimuose. 1925 VI 11sudaryto Vienybės fronto rinkimų komiteto vienas vadovų. Išrinktas į pirmąjį Klaipėdos krašto seimelį (1925 X 19), priklausė socialdemokratų frakcijai. I seimelio vicepirmininkas. Socialdemokratų partija seimelyje kai kuriais klausimais balsuodavo išvien su lietuvių frakcija ir taip griovė Vienybės frontą. Kislaitis kaip seimelio atstovas 1926 vyko į Tautų Sąjungą aiškintis skundo prieš Lietuvos Respubliką sprendimo. Buvo išrinktas ir į II (1927 VIII 30) bei IV seimelį (1932 V 4). Klaipėdos seimelio deputatas Ernstas Raušas rašė, kad Kislaitis buvo aktyvus komunistų partijos veikėjas Klaipėdos krašte ir jį 1938 nužudę naciai.

Algirdas Antanas Gliožaitis

Julius Žukas