Mažosios Lietuvos
enciklopedija

August Gotthilf Krause

Augustas Gothilfas Krauzė, XVIII–XIX a. evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas.

Krause August Gotthilf (Augustas Gothilfas Kráuzė) 1787 VIII 19 Paveikiuose 1855 VI 1Nybudžiuose (Gumbinės aps.), evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas. 1807 imatrikuliuotas, 1813 baigė Karaliaučiaus universitetą. 1813 įšventintas į kunigus. 1815 vedė kunigo Johanno Gottfriedo Jordano dukterį. Nuo 1828 Nybudžių parapijos kunigas. Rašė straipsnius nuo 1819 į žurnalą Beiträge zur Kunde Preussens, nuo 1837 į žurnalą Preussisches Provinzial-Blätter Mažosios Lietuvos bažnyčios ir kultūros istorijos klausimais. Parašė knygą Geschichte der Kirche zu Niebudzen in Litthauen, 1833 [Nybudžių bažnyčios Lietuvoje istorija]. Perdirbo ir papildė Pilypo Ruigio veikalą Betrachtung der littauischen Sprache, 1147 [Lietuvių kalbos tyrinėjimas], parašė knygą Litthauen und dessen Bewohner, 1834 [Lietuva ir jos gyventojai]. Naudojosi Erhardo Wagnerio, Mato Pretorijaus, Friedricho Bocko, Kristijono Donelaičio raštais. Numatė būsimą Lietuvos nepriklausomybę. Palankiai rašė apie lietuvininkus ir jų kalbą. Teigė, kad lietuvių kalba buvo didžios tautos, kuri Prūsų krašte apsigyveno šimtmečius iki Vokiečių ordino atėjimo, kad ji gimininga su sanskritu (gretino lietuviškus, sanskrito ir vokiškus žodžius). Nurodė, kad būtent prūsų lietuvių kalba ilgai išlaikiusi savitumą, nes nuo XIV a. gyventojai likę nesumaišyti. Tačiau siūlė lietuviams mokiniams mokytis iš dovanotų vokiškų knygų; iš norinčiųjų konfirmuotis gimtąja lietuvių kalba imti specialų mokestį, o vokiečių kalba – aptarnauti nemokamai. Minėjo senųjų lietuvių tikėjimą, žmonių būdą, kai kuriuos buvusius buities prietarus ir magiškas apeigas, etnines bei istorines ypatybes.

L: Keleivis, 1954, nr. 12.

LE

MLFA

Algirdas Žemaitaitis