Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Erhard Wagner

Erhardas Vagneris, XVII a. kraštotyrininkas.

Wagner Erhard (Erhardas Vagneris) XVI a. pab. XVII a. I pusė, kraštotyrininkas. Spėjama, buvo Įsruties ir Ragainės kunigas. Surinko ir 1621 Karaliaučiuje lotynų kalba paskelbė tose vietovėse žinotų liaudies buities ir papročių aprašymų rinkinį Vita et mores Lithvanorum in Borussia sub districtu Insterburgensi et Ragnitensi [Prūsijos lietuvių, gyvenančių Įsruties ir Ragainės apskrityje, buitis ir papročiai; lietuviškas leidimas paskelbtas 1999]. Leidinyje pateikė duomenis apie lietuvių laidotuvių raudas, vestuvines apeigas, dainas; skelbė kitus svetimtaučio akimis užfiksuotus ano meto lietuvininkų gyvenimo būdo bei buities aprašus.

L: Lukšaitė I. Erhardas Wagneris // Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, t. 3. V., 2003.

Rimantas Sliužinskas