Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Asta Šernaitė-Šimkus (Šimkuvienė)

landšafto architektė, mažlietuvių išeivijos veikėja.

Šernáitė-Šimkus (Šimkuvienė) Asta (1960 Toronte), landšafto architektė, Gyčio Martyno Šerno ir Editos Gavėnaitės-Šernienės duktė. Mažosios Lietuvos fondo tarybos iždininkė. 1984 baigė Toronto universitetą. Ilgametė Toronto lietuvių liuteronų Išganytojo parapijos tarybos narė, Šiupinio renginių talkininkė ir organizatorė, vedėja. Ėjo įvairias apreigas skaučių organizacijoje, yra paskautininkė. Su vyru Viktoru augina tris vaikus: Dainą, Vytautą ir Romą, kurie aktyviai dalyvauja skautų organizacijos veikloje, žaidžia krepšinį.

Gytis Martynas Šernas

Iliustracija: Asta Šernaitė-Šimkus (Šimkuvienė), 1996 / Iš Gyčio Martyno Šerno šeimos albumo