Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Anskis Purvinas

Anskis Purwinas XIX–XX a. pradžios jurkūniškis sakytojas.

Pùrvinas Anskis, Purwinas XIX a. XX a. pr.Labotakiuose (Klaipėdos aps.), jurkūniškis sakytojas. Purvinas turėjo šio surinkimo įkūrėjo Pričkaus Grenzo 1822 I 21 dvasiško laiško nuorašą ūkininkui Buntinui iš Sudmantų (Klaipėdos aps.). XX a. pradžioje veikė tik trys šio surinkimo sakytojai: Purvinas, Dovydas Žugaras (Szugars) iš Rudakių ir Rėžulaitis iš Daudų. 1924 XI 15 Ewangeliško Lietuwininkų Senojo Surinkimo draugijos įstatų priede Evangeliški surinkimai Lietuvoje Purvinas įrašytas kartu su kitais jau mirusiais 62 sakytojais. Purvino prisiminimais naudojosi Vilius Gaigalaitis rašydamas knygą apie surinkimus.

L: Gaigalatis W. Ewangeliški Surinkimai Lietuwoje. Priekulė, 1905, p. 11–12, 14; Gocentas J.J. Lietuvos evangeliškieji surinkimininkai. Rankr. Klaipėda, 1971, p. 104.

Algirdas Žemaitaitis