Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rėžulaitis

Rėžulaitis iš Dausų, XX a. jurkūniškis sakytojas.

Rėžuláitis iš Daudų (prie Draugupėnų, Pilkalnio apskritis), jurkūniškis sakytojas. XX a. pradžioje veikė tik trys šio surinkimo sakytojai: Anskis Purvinas iš Labotakių, Dovydas Šugars iš Rudakių ir Rėžulaitis. To surinkimo narių būta Dovilų parapijoje, prie Žilių bei Pilkalnio. 1924 XI 15 draugijos Evangeliškas lietuvininkų senasis surinkimas Klaipėdoje sudarytų įstatų priede paminėtas su kitais nusipelniusiais jau mirusiais 62 sakytojais.

Algirdas Žemaitaitis