Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ansas Dėckys

XX a. buriuotojas, jūrų skautas.

Dėckỹs Ansas 1908 XII 14Klaipėdoje 1994 VIII 25Adelaidėje (Australija)), buriuotojas. Dirbo Žemės banke Klaipėdoje. 1926 įstojo į Klaipėdos jūros skautus. Su buriavimo ir automobilizmo entuziastu Valteriu Didžiu pradėjo buriuoti jole Mariate. Iš Talino abudu parsiplukdė Didžio pirktą Hai klasės jachtą. Įgijęs laivavedžio teises, Dėckys talkino pirmajai Budžio įgulai. Jam 1933 sudužus, įstojo į jachtklubą. Jachtos savininko K. Mažono pakviestas į įgulą, 1933 plaukė maršrutu Liepoja–Gotlando sala–Stokholmas (jo uoste užregistruota pirmoji lietuvių jachta). Suomiai pakvietė V. Didžį su savo jachta Rūta dalyvauti regatoje. Jos įgulą sudarė V. Didžys, D. ir J. Remeikos. Nuo 1937 Dėckys – naujos jachtklubo įsigytos jachtos Nijolė laivavedys, jam suteiktas jachtos kapitono laipsnis. Jos įgula laimėjo III vietą 1937 regatoje Ventspilis–Liepoja. 1938 VI 18 Dėckys su Nijole dalyvavo Baltijos valstybių regatoje Klaipėdoje, 1938 Lietuvių tautinėje olimpiadoje laimėjo sidabro medalį. Išugdė jaunų buriuotojų. Vokietijai 1939 III 22–23 užgrobus Klaipėdos kraštą, su lietuvininke Greta Kurmyte sukūrė šeimą ir apsigyveno Giruliuose. 1944 pasitraukė į Vokietiją, vėliau apsigyveno Adelaidėje. Prieš mirtį susitiko su kelionėse aplink pasaulį Adelaidėje sustojusių Lietuvos jachtų Lietuva ir Laisvė įgulomis. Buvo aktyvus Mažosios Lietuvos Bičiulių draugijos ir Mažosios Lietuvos fondo narys.

MLFA

Iliustracija: Ansas Dėckys (kairėje) ir Adomas Kybrancas, apie 1927 / Iš Osvino Kybranco albumo