Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Annemarie Lepa

spaudos darbuotoja.

Lepà Annemarie (gim. Redweik) 1940 IV 17 Klaipėdoje, spaudos darbuotoja. Tėvai: pirklys Martin Redweik (1915 Dumpiuose, Klaipėdos apskrityje–1980 Vokietijoje) ir Anna Kaulitzki (1921 Stragnuose, Klaipėdos apskrityje–?). 1944 pasitraukė į Vokietiją, 1947 su motina sugrąžinta į Klaipėdą. Baigė felčerių mokyklą. 1959 išvyko į Vokietiją su tėvais ir broliu Thylo (g. 1949). Daugiau Klaipėdos krašte nebesilankė. Lietuvių literatūros būrelio ilgametė dalyvė. 1985–1993 su kitais rengė leidinį Annabergo Lapelis, nuo 1993 su Arthuru Hermannu – leidinį Annaberger Annalen. Duktė Anke Lepa, vyras Gerhardas Lepa.

Iliustracija: Annemarie ir Gerhardas Lepa Mannheime per brolio vestuves, 1970 / Archyvinė Lepų giminės nuotrauka iš Gerhardo Lepos rinkinio