Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Anke Lepa

visuomenės veikėja.

Lepà Anke 1972 II 2Mannheime (Vokietija), visuomenės veikėja. Mokėsi Lietuviškoje Vasario 16-osios gimnazijoje. Studijavo architektūrą Vokietijos Kaiserslauterno universitete, Lietuvių Jaunimo Sąjungos narė, buvo jos vadovė. Vienu metu rengė leidinį „Kibirkštėlė“. Bendrijos „Tolkemita“ narė. Tėvas Gerhardas Lepa.

Marija Purvinienė

Martynas Purvinas

Iliustracija: Anke Lepa (baltais drabužiais, trečia iš dešinės) su Vasario 16-osios gimnazijos šokėjų grupe per audienciją pas popiežių Joną Paulių II, 1987 / Archyvinė Lepų giminės nuotrauka iš Gerhardo Lepos rinkinio

Iliustracija: Anke Lepa tautiniais drabužiais, kuriais apsirūpino mokydamasi Vasario 16-osios gimnazijoje, 1999 / Archyvinė Lepų giminės nuotrauka iš Gerhardo Lepos rinkinio