Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Anastazija Tamošaitienė-Mažeikaitė

XX a. lietuvių dailininkė, kilimų, gobelenų ir tautinių drabužių kūrėja-audėja.

Tamošáitienė-Mažeikáitė Anastazija 1910 IX 9Vainute (Šilutės aps.) 1991 VIII 28Kingstone (Kanada; palaidota Šv. Jono kapinėse, Mississaugoje, 2003 VIII perlaidota Antakalnio kapinėse, Vilniuje, kilimų, gobelenų ir tautinių drabužių kūrėja-audėja, dailininkė. Povilo Almio Mažeikos sesuo, Antano Tamošaičio žmona. 1928–1931 mokėsi rankdarbių Kauno moterų dailės darbų mokykloje, Kauno universitete – švedų kalbos, 1937 studijas gilino Švedijoje, Austrijoje. 1944 pasitraukė į Austriją. 1945–1946 Glasenbache su vyru įkūrė Dailės studiją, joje dėstė, 1946–1948 Freiburge (Vokietija) dirbo Dailės ir amatų mokykloje audimo instruktore. 1948 atvyko į Kanadą, Montréalyje įkūrė Audimo ir tautinių drabužių studiją. 1962–1963 McDonaldo universitete dėstė gobeleno kursą. Sukūrė audinių, tautinių drabužių, rištinių kilimų, gobelenų, tapybos ir grafikos darbų. Ypatingą dėmesį skyrė Mažosios Lietuvos apdarui ir audiniams. 1977 Tamošaitienės iniciatyva įkurtas Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje; instituto valdybos pirmininkė. Tamošaitienė sodyboje, netoli Kingstono, įrengė galeriją Romuva ir audimo studiją; joje 1991 surengta paroda Senovinių XVIII–XIX a. lietuvių tautinių drabužių ir audinių paroda iš Anastazijos ir Antano Tamošaičių meno rinkinių (1991). Tamošaitienė kūrinius eksponavo dailės parodose Lietuvoje ir užsienyje. Parašė knygas Mezgimas (1935), Namie austi drabužiai (1937), Mergaičių darbeliai (1937), Mūsų rankdarbiai (1939), Lithuanian Sashes [Lietuviškos juostos] (1988), parengė knygą Lietuvių liaudies juostos, XVIII–XIX a. (1989), katalogą Senovės lietuvių tautiniai drabužiai ir audiniai XVII–XIX a. (Tamošaičių rinkinio katalogas, 1991). Su Antanu Tamošaičiu parengė knygą Lithuanian National Costume [Lietuvių tautiniai drabužiai] (1979).

L: Anastazija Tamošaitienė – Tapestries, Weaving, Knitting. 1948; Jonynas V. A. Anastazija Tamošaitienė, 1989; Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje. Kanada, 2000; Šatavičiūtė L. Tamošaičių lobynas // Kultūros barai, 2003, nr. 7; MLFA; LE.

Iliustracija: Anastazija Tamošaitienė savo austais Mažosios Lietuvos tautiniais drabužiais, pelniusiais garbės apdovanojimą Pirmojoje tarptautinėje amatų parodoje Berlyne, 1938 / Iš Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijos „Židinys“ archyvo