Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Antanas Tamošaitis

XX–XXI a. lietuvių dailininkas, tekstilininkas.

Tamošáitis Antanas 1906 II 15Barzduose (Šakių aps., Lietuva) 2005 VI 25Vilniuje; palaidotas Antakalnio kapinėse), dailininkas, tekstilininkas. Anastazijos Tamošaitienės vyras. Vilniaus dailės akademijos garbės profesorius (1995). 1929 baigęs grafiką Kauno meno mokykloje, studijas gilino Mstislavo Dobužinskio dailės studijoje. 1929–1942 dėstė dailę Lietuvos aukštosiose mokyklose. 1942–1944 Kauno taikomosios dailės instituto Dekoratyvinių audinių studijos vedėjas. 1944 pasitraukė į Austriją. 1945–1946 Glasenbache su žmona įkūrė Dailės studiją, 1946–1949 Freiburgo (Vokietija) Dailės ir amatų mokyklos Dekoratyvinių audinių skyriaus vedėjas. 1949–1950 Montréalio Academy of Arts and Crafts [Meno ir amatų akademija] direktorius. Nuo 1951 dirbo savo dailės studijoje Kingstone. 2000 atvyko gyventi į Lietuvą, atgabeno senųjų lietuvių liaudies audinių, drabužių kolekciją. Surengė kilimų ir piešinių parodą Kaune (1935, 1937 ir 1938). Dalyvavo Paryžiaus (1937), Berlyno (1938), Niujorko (1939) pasaulinėse parodose; pelnė aukščiausius apdovanojimus. Paveikslų parodas surengė Otavoje ir Filadelfijoje (1964), Detroite (1966), Toronte (1967), Vašingtone (1970) ir kitur. Rinko ir tyrė lietuvių liaudies dailę (daugiausia tekstilę). Pagal savo rinkinius pirmasis aprašė ir suskirstė tautinius drabužius pagal etnografines apylinkes. Parašė knygas Audimas (1933), Austiniai kilimai (1935), Staltiesės (1935), Tautiniai rūbai ir juostų raštai (1968), Lithuanian Easter Eggs [Lietuvių velykiniai margučiai] (1982). 2003 Vilniuje atidaryta Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija Židinys.

L: Lietuvių tautodailės institutas išeivijoje. Kanada, 2000; Šatavičiūtė L. Tamošaičių lobynas // Kultūros barai, 2003, nr. 7; LE; MLFA

Iliustracija: Antanas Tamošaitis po valstybinio apdovanojimo, 2003 / Iš Lijanos Šatavičiūtės-Natalevičienės knygos „Antanas Tamošaitis. Gyvenimo ir kūrybos keliais“, 2003

Iliustracija: G. Montvilienės austas gobelenas „Eglė žalčių karalienė“, vilna, 182×137 – Montréalio lietuvių bendruomenės dovana Montréalio rotušei, 1980 / Iš Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijos „Židinys“ archyvo