Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Povilas Almis Mažeika

XX a. lietuvių jūrininkas.

Mažeikà Povilas Almis 1915 I 9Vainute (Tauragės aps.) 2004 II 27Veisiejuose, jūrininkas. Fizinių jūros mokslų dr. (1943). 1925 persikėlė į Mažąją Lietuvą, Vydutaičius, kur Mažeikos tėvai įsigijo ūkį. Mokėsi Pagėgiuose, Tauragėje. 1938–1943 studijavo fizinius jūros mokslus Instituto Universitario Navale Neapolyje (Italija). 1936–1937 ir per studijų atostogas plaukiojo Lietuvos ir Anglijos laivais. 1939 rudenį buvo laivo Kaunas įgulos narys, kai jį torpedavo nacių povandeninis laivas Šiaurės jūroje. 1944 Berlyno universitete studijavo jūrinę biologiją. Po Antrojo pasaulinio karo vadovavo lietuvių pabėgėlių stovyklai Nürtingene (Vokietija). 1946–1948 lietuvių jūrų mokyklos direktorius Baltų jūrų mokykloje Flensburge. 1949 emigravo į JAV. 1949–1954 dirbo žvejybos srityje Atlanto vandenyne. 1955–1968 Jūrų laivyno hidrografijos centro (Navy Oceanografie Office, Vašingtonas), 1969–1973 Atlanto atogrąžų biologijos laboratorijos (Tropical Atlantic Biological Laboratory), 1974–1982 Jūrų laivyno mokslo tyrimo laboratorijos (Navy Research Laboratory) okeanografas. Dalyvavo septyniose okeanografinėse ekspedicijose (1958 tyrė Baltijos ir Šiaurės jūras jungiančius sąsiaurius). 1983–1988 Žvejybos biologijos instituto Margaritos saloje (Venesuela) konsultantas. Mokslinės veiklos pagrindinė kryptis – jūros hidrodinamika. Savo mokslo darbus skelbė JAV ir Vokietijos okeanografijos žurnale. Aktyviai dalyvavo lietuvių išeivių veikloje. 1947–1948 ir nuo 1998 Lietuvos jūrininkų sąjungos užsienyje pirmininkas. 1965–1976 koordinavo Lietuvos ūkinių studijų centro darbą. 1971–1974 Amerikos ir Pasaulio lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos centro valdybos pirmininkas. Parašė romaną Krantas (1986), vadovėlį Baltijos jūros hidrodinamika (2001). Bendradarbiavo žurnale Jūra, leidinyje Technikos žodis, Akiračiai, Dirva, Lietuvių enciklopedijoje (rašė ir apie mažlietuvius, Klaipėdos kraštą). Nuo 1994 rašė dienraščio Klaipėda priedui Mūsų Jūra (vėliau Jūra). 1961–1965 kartu su Kaziu Pakštu, J. Vitėnu ir kitais bandė sutelkti lietuvius išeivius Britų Hondūre (dabar Belizas) ir čia įkurti atsarginę Lietuvą (ši idėja nebuvo įgyvendinta).

L: Mažeika P. A. Mažlietuvių lūžiai // Akiračiai, 1993, nr. 5 (249); Mažeikienė E. Jūra svarbi kaip ir sausuma // Mokslas ir gyvenimas. 2002, nr. 9, p. 18.

MLFA

Iliustracija: Povilas Almis Mažeika

Iliustracija: Povilo Almio Mažeikos knygos „Baltijos jūros hidrodinamika“ viršelis, 2001