Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Martynas Šernius

Martin Schernus, Szernus, XX a. misionierius, kunigas.

Šernius Martynas (Martin Schernus), Szernus 1879 III 25Pangesuose (Drukių vlsč., Klaipėdos apskr.) 1933 III 29Pagėgiuose, misionierius, kunigas. XX a. pradžioje mokėsi Barmeno ir kitose misijų mokyklose. 1904 Šilokarčemoje skaitė pranešimą apie misijos veiklą Kinijoje ir kitur, rodė šviesos abrozus. 1908–1920 dirbo Reino misijos misionieriumi tarp musulmonų batakų tolimoje Borneo (dabar Kalimantan) saloje Malajų salyne (dabar Indonezija) Tameanglajango, Puruk Tjahuʼo misijų stotyse. 1921–1924 kunigavo Kudirkos Naumiestyje, 1925–1928 buvo II kunigas valdytojas Rusnėje, 1928–1929 kunigas Rukuose, 1929–1933 Pagėgiuose. Per 4 savaites pastatė Pagėgių evangelikų liuteronų bažnyčią (įšventinta 1933 II 19). Lietuviškoje Pagėgių progimnazijoje mokė tikybos. 1926–1932 redagavo atkurtą pasiuntinystės laikraštėlį „Alyvų lapai iš žemės amžino pakajaus“. Išleido 4 kalendorius Krikščioniškos namų kalendros (1927–1930). Žmona Fryda Šernienė (Frieda Schernus, g. Stoike) Puruk Tjahuʼo misijų stotyje organizavo siuvimo klubą, mokytojavo.

Algirdas Žemaitaitis