Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Algis Jurgis Paulikas

lietuvių fizikas.

Paulkas Algis Jurgis 1936 V 14 Pagėgiuose, fizikas. Motina Olga Paulikienė-Pacaitė ir tėvas (inžinierius) turėjo dar 2 sūnus – Arvydą ir Šarūną. Vaikystę praleido Klaipėdos krašte. 1944 su tėvais pasitraukė į Vakarus; gyveno Gunzenhauseno, Nürnbergo pabėgėlių stovyklose. 1949 atvyko į JAV. Baigė Ilinojaus universitetą Čikagoje, studijas tęsė Berklio universitete, kur 1961 apgynė daktaro disertaciją. Dirbo universiteto Lawrence radiacijos nuo 1961 kosminio komplekso Aerospace bendrovės laboratorijoje; 1992–1998 šios bendrovės vykdomasis viceprezidentas. Mokslinių tyrimų sritys: atominė, plazmos fizika, kosminiai spinduliai. Paskelbė daug straipsnių mokslo žurnale Physics Review Letters ir kituose. Apdovanotas JAV nacionalinės žvalgybos tarnybos aukso medaliu ir Doolittle premija (1998) už kosmoso sistemų stebėjimų tyrimą. 1957 išleido atsiminimų knygą apie karo pabėgėlių gyvenimą.

Antanas Balašaitis

Iliustracija: Algio Jurgio Pauliko atsiminimų knygos „Thirteen Years 1936–1949“ [Trylika metų, 1936–1949] viršelis, 1957

Iliustracija: Paulikų šeima: tėvas Jurgis, Algiukas, mama Olga Pacaitė-Paulikienė Smalininkuose, 1938 / Iš Algio Jurgio Pauliko šeimos albumo