Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Algirdas Žemaitaitis

inžinierius, Mažosios Lietuvos tyrėjas.

Žemaitáitis Algirdas Mikas 1943 X 2Gardame (Žemaičių Naumiesčio vls., Tauragės aps.), inžinierius, Mažosios Lietuvos tyrėjas. Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorius ir talkininkas, redakcinės kolegijos narys (nuo 2005). Kilęs iš lietuvininkų giminės. Motina Marta Gocentaitė (1907–1981; iš Gardamo, Jono Jurgio Gocento sesuo, tautosakos pateikėja), tėvas Endrius Žemaitaitis (1909–1986; iš Rimženčių kaimo, 50 metų giedojo Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų parapijos chore, tautosakos pateikėjas). Mokėsi Gardame ir Žemaičių Naumiestyje. 1966 baigė Kauno politechnikos institutą; įgijo mašinų gamybos technologijos, metalo pjovimo staklių ir įrankių inžinieriaus specialybę. Dirbo įvairiose Vilniaus įmonėse. Daugelį metų rinko žinias apie Mažąją Lietuvą, Evangelikų Liuteronų Bažnyčią krašte. Bendradarbiauja leidiniuose („Keleivis“, „Lietuvos evangelikų kelias“, Mūsų žinios), Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios laikraščio „Liuteronų balsas“ redakcijos narys. Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos valdybos narys. Ariadnos premijos laureatas (2006).

Duktė Birutė (g. 1979 VI 11 Vilniuje), lituanistė, Profesorės Vandos Zaborskaitės premijos laureatė (2006), Vorutos fondo redaktorė-žurnalistė, tvarko Vorutos ir Mažosios Lietuvos internetines svetaines, Mažosios Lietuvos enciklopedijos straipsnių autorė.

Martynas Purvinas

Iliustracija: Algirdas Žemaitaitis, 2009

Iliustracija: Žemaitaičių giminės pasisvečiavimas: pusbrolis Kęstutis Gocentas, tėvai Endrius ir Marta Žemaitaičiai, Algirdas Žemaitaitis, Aldona Gocentienė, Algirdo seserys Marta Bajorinienė ir Laimutė Jeroševičienė, Stasys Jeroševičius su Albertuku, priekyje stovi Rita Bajorinaitė, Jurgita Žemaitaitytė, Kęstutis Gocentas (jaunesnysis) ir Vilma Bajorinaitė, 1975 / Iš Algirdo Žemaitaičio šeimos albumo

Iliustracija: Algirdo Žemaitaičio prosenelė Ieva Ridveikikė-Endrulienė ir senelė (senolė) Marija Endrulikė-Gocentienė Gardame, iki 1909 / Iš Algirdo Žemaitaičio šeimos albumo

Iliustracija: Algirdo Žemaitaičio senelė Marija Endrulikė-Gocentienė su sūnumi Albertu Kaune, iki 1939 / Iš Algirdo Žemaitaičio šeimos albumo

Iliustracija: Algirdo Žemaitaičio senelis Augustas Gocentas, apie 1930 / Iš Algirdo Žemaitaičio šeimos albumo

Iliustracija: Algirdo Žemaitaičio tėvų Endriaus ir Martos Gocentaitės vestuvės, 1934 / Iš Algirdo Žemaitaičio šeimos albumo

Iliustracija: Endriaus ir Martos Žemaitaičių šeima: Laimutė, sėdi tėvai, Bilga, Rūta, Algirdas, Marta, Augustas Žemaičių Naumiestyje po Algirdo konfirmacijos, 1958 / Iš Algirdo Žemaitaičio šeimos albumo

Iliustracija: Algirdas Žemaitaitis su žmona Nemirute Šuminaite ir dukterimi Birute Tolminkiemyje, 1990 / Iš Algirdo Žemaitaičio šeimos albumo

Iliustracija: Algirdo mama Marta Žemaitaitienė su vaikaičiais Rasa Pilipavičiūte ir Dariumi Žemaitaičiu savo kieme Gardame, apie 1977 / Iš Algirdo Žemaitaičio šeimos albumo

Iliustracija: Algirdo Žemaitaičio mama (dešinėje) ir dvi jos sesrys Katrė bei Elzė Gardame prie Tenenio, 1928 / Iš Algirdo Žemaitaičio šeimos albumo

Iliustracija: Endrius ir Marta Žemaitaičiai Gardame, 1973

Iliustracija: Martos Gocentaitės konfirmacijos Žemaičių Naumiesčio bažnyčioje išrašytas liudijimas, 1922