Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Alexius Nisiwiz

Aleksius Nizivicas, Torūnės kunigas viduramžiais.

Nisiwiz Alexius (Aleksius Nzivicas), Torno (Torūnės) kunigas viduramžiais. Parašė kroniką Ein Buch der alten Begebnisse vom Leben und Sterben dess Brutenischen oder Brudenischen, itzt Preussischen Volckes, mit Einverleibung der neuen Landschaften [Senųjų įvykių knyga apie Brutenio arba Brudenio gyvenimą ir mirtį, prūsų gentį, naujų žemių prijungimą]. Kronika pradėta 1326 įvykiais (kai baigėsi Dusburgo kronika) ir tęsta iki Kryžiuočių ordino didžiojo magistro Winricho von Kniprodės valdymo. Nisiwitz rašęs, kad Ordino broliai labiau rūpinosi Prūsos turtais nei tikėjimu ir sielovada. Pasak Johanno Friedricho Hartknocho, Nisiwitzą užmušė dvaro tarnautojas, o jo kroniką išmetė.

L: Die Geschichte der Prußen und Lexikon. Grunenberg, 2004.

MLEA