Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Friedrich Hartknoch

Johanas Fridrichas Hartknochas, XVIII a. knygų leidėjas, prekiautojas knygomis.

Hartknoch Johann Friedrich (Johanas Fridrichas Hártknochas) 1740 Geldapėje 1789 Rygoje, knygų leidėjas, prekiautojas knygomis. Knygų verslu jį sudomino Johannas Jacobas Kanteris. Hartknochas iš pradžių prekiavo knygomis Karaliaučiuje, po to – Mintaujoje (dabar Jelgava), kur kartu su Hinzu atidarė knygyną. Knygų verslas buvo pagrindinis jo užsiėmimas. Hartknochas išleido Johanno Gottfriedo Herderio, Johanno Georgo Hamanno ir Immanuelio Kanto veikalus. 1767 Hartknochas persikėlė į Rygą.

L: Hermanowski G. Ostpreußen. Lexikon. Augsburg, 1996.