Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Abraomas Dovydas Liuneburgas

Abraham David Lüneburg, XVII–XVIII a. evangelikų liuteronų kunigas.

Liùneburgas Abraomas Dovydas, Lüneburg Abraham David 1670 VIII 31 Gumbinėje 1743 XII Klaipėdoje, evangelikų liuteronų kunigas. Kunigo sūnus. Pradžios mokyklą greičiausiai baigė Gumbinėje. 1688 su tėvais persikėlė į Lazdynus. 1691 imatrikuliuotas Karaliaučiaus universitete. Iki 1711 dirbo precentoriumi Širvintoje. 1712–1718 laukininkų Jokūbo bažnyčios Klaipėdoje diakonas. 1718 įšventintas į kunigus; iki 1726 dirbo Kintuose. 1726–1743 Klaipėdos lietuvių kunigas. 1719 Liuneburgas buvo Johanno Heinricho Lysiaus katekizmo vertimo vienas taisytojų. Prisidėjo prie Naujojo Testamento vertimo leidimo (1727). Jo sukurtos 2 lietuviškos giesmės Asz bėdnas, asz didey griekingas ir Jėzau, pilnas Meiles..., įdėtos į Johanno Jacobo Kvanto ir Johanno Behrendto giesmyne Isz naujo perveizdėtos ir pagerintos Giesmių Knygos (1732). Jos pasirašytos kriptonimu A. D. L. P. M., iki 1936 spausdintos visose lietuviškose Giesmių knygose. Žymiausias lietuvybės darbas, prie kurio prisidėjo Liuneburgas, – 1735 Biblijos dalies (Naujojo Testamento) vertimas. Testamentu Liuneburgas paskyrė Karaliaučiaus universitetui 1000 florinų steigti Liuneburgų stipendijai, kuri būtų mokama iš tos giminės kilusiems studentams.

L: Gocentas V. Klaipėdos lietuvių kunigas Abraomas Dovydas Liuneburgas // Svečias, 1991, nr. 3.

Vytautas Gocentas

MLFA