Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Žuvis“

Lietuvos akcinė bendrovė, veikusi 1934–1939 Klaipėdoje.

„Žuvs“, Lietuvos akcinė bendrovė, veikusi 1934–1939 Klaipėdoje. Įsteigė Lietuvos finansų ministerija, per visą veiklos laikotarpį ją rėmė Lietuvos vyriausybė. Steigiant Žuvį. buvo siekiama pritraukti kuo daugiau vietos žvejų, bet tik nedaugelis turėjo tam lėšų. Vienas aktyviausių bendrovės Žuvis narių buvo agronomas Juozas Zabielavičius. Žuvis turėjo normuoti žuvų rinką Klaipėdos krašte ir skatinti žuvies vartojimą visoje Lietuvoje. Savų krautuvių Klaipėdos krašte neturėjo, nenorėdama daryti konkurencijos vietinėms krautuvėms. Turėjo didelius šaldytuvus (1000 cnt) ir rūkyklą. Gaminius tiekė į tolimesnes Lietuvos vietoves. Kurį laiką žuvis eksportavo į užsienį (lydekas – į Prancūziją), bet dėl tenykštės rinkos nepastovumo eksportas nutrūko. 1938 pavasarį buvo nuspręsta įmonę plėsti. Iš uosto valdybos išnuomotame sklype pastatytas naujas pastatas, kuriame turėjo būti įrengti žuvies konservavimo ir marinavimo skyriai, nauji šaldytuvai bei 2 (žuvies ir žūklės reikmenų) parduotuvės. Rekonstrukciją planuota baigti iki 1939 rugpjūčio, buvo sumontuota dalis naujos įrangos ir ketinta pradėti ją eksploatuoti, bet kai kurie užsienyje nupirkti įrengimai Klaipėdą pasiekė jau po 1939 III 23. Žuvis ženkliai prisidėjo prie žuvies rinkos Klaipėdos krašte stabilizavimo. 1935 supirko 33 788 kg žuvies už 15 177 Lt, 1936 – 136 340 kg už 75 127 Lt, 1937 – 320 856 kg už 219 024 Lt, 1938 – 470 800 kg už 202 400 Lt. Kapitalas 1934 buvo 100 000, 1936 – 250 000, 1938 – 600 000 Lt (iš jų privatiems asmenims priklausė tik 2500 Lt vertės akcijų). Žuvies valdybos nariai: Vladas Grudzinskas, Klaipėdos muitinės viršininkas P. Vainauskas ir Martynas Anysas.

Julius Žukas