Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vladas Grudzinskas

XX a. Lietuvos prekybos laivyno kūrėjas.

Grudznskas Vladas 1893 XII 11 1967 IV 8Čikagoje (JAV), Lietuvos prekybos laivyno kūrėjas. Pulkininkas. Baigęs Marijampolės gimnaziją stojo į universitetą, bet buvo paimtas į Rusijos kariuomenę. 1918 grįžo į Lietuvą. Buvo karo intendantas. Lietuvos universitete Kaune studijavo teisę. Prahoje baigė Karo akademijos intendantų skyrių. Jam suteiktas pulkininko laipsnis. Išėjęs į atsargą buvo Maisto bendrovės Klaipėdoje direktorius. Turėdamas administracinių gabumų, kūrė Lietuvos prekybos laivyną, jį reprezentavo užsienyje; buvo gerbiamas jūreivių. Grudzinskas su savo bendrovės aparatu ilgai administravo laivybą. Buvo Lietuvos Baltijos Lloydo įgaliotinis Klaipėdoje, Baltijos transporto bendrovės priežiūros tarnybos pirmininkas. Po 1941 birželio mėn. sukilimo prieš bolševikus Laikinojoje vyriausybėje buvo maitinimo valdytojas. Per nacių okupaciją 1944 buvo vokiečių suimtas ir išvežtas į Rygą, iš čia – į Stutthofo koncentracijos stovyklą. Sovietų kariuomenei ją užėmus, buvo paleistas. Po Antrojo pasaulinio karo dirbo buhalteriu Marijampolėje. 1965 išleistas iš Lietuvos, atvyko gyventi į Niujorką pas žmoną.

LE