Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Zoologijos stotis

Rasytės zoologijos stotis, 1925–1944 Rasytėje veikusi mokslo įstaiga.

Zoològijos stots, Rasýtės zoològijos stots (vok. Zoologische Station in Rossitten), nuo 1931 – Parazitologijos tyrimų stotis, nuo 1934 – Karaliaučiaus universiteto Kenkėjų ir parazitologijos tyrimų institutas, Karaliaučiaus universiteto zoologijos stotis Rasytėje, 1925–1944 Rasytėje veikusi mokslo įstaiga. 1925–1926 Zoologijos stoties mokslinėse ekspedicijose aplink Kuršių marias tyrė vandens gyvūnus, sudarė pirmą išsamų Kuršių marių vandens gyvūnų sąrašą; pradėjo dieninių siurbikių tyrimus. Zoologijos stoties mokslininkas H. Riesas atliko planktono, Alfredas Willeris – palyginamuosius pietryčių Baltijos jūros lagūnų hidrologinius, G. Marre – stintelių ir starkių ekologinius tyrimus. Jų darbai publikuoti pagrindiniuose Vokietijos mokslo žurnaluose, Königliche physikalisch-ökonomische Gesellschaft leidinyje Schriften der Physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg [Karaliaučiaus fizikos ir ekonomikos draugijos raštai]. Stotyje nuolat apsistodavo ir dirbdavo mokslininkai iš Karaliaučiaus ir kitų Europos universitetų. Zoologijos stotis bendradarbiavo su Rasytės paukščių stebėjimo stotimi. Nuo 1931 Zoologijos stotis veikė gamtininko Alberto Möschlerio namuose Rasytėje, 1936 pastatytas naujas pastatas. Nuo 1935 direktorius Lotharas Szidatas. 1944 SSRS okupavus Kuršių neriją, Zoologijos stotis buvo apleista, po Antrojo pasaulinio karo sugriauta.

Dar skaitykite Kuršių marios.

L: Bacevičius E. Pirmoji hidrobiologinių tyrimų stotis Rasytėje... // Mokslas ir gyvenimas. 2006, nr. 1; Szidat L. Institut für Schädlingsforschung der Albertina in Rossitten. Kurische Nehrung... // Jahresbuch der Albertus Universität zu Königsberg. Lüneburg, 1966.

Egidijus Bacevičius

Iliustracija: Johannesas Thienemannas – Rasytės ornitologijos stoties įkūrėjas, XX a. I pusė / Iš Nijolės Strakauskaitės knygos „Klaipėda. Kuršių nerija. Karaliaučius“, 2005