Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Lothar Szidat

Lotaras Šidatas, XX a. parazitologas. Kuršių marių gyvūnijos mokslinių tyrimų pradininkas.

Szidat Lothar (Lotaras Šidatas) 1892 XII 31Ylavoje 1973 VII 22Buenos Airėse (Argentina), parazitologas. Kuršių marių gyvūnijos mokslinių tyrimų pradininkas. 1920 baigė Karaliaučiaus universitetą, dr.; šio universiteto docentas (1936), profesorius (1939). Nuo 1920 Karaliaučiaus universiteto Zoologijos instituto parazitologo Maximiliano Brauno (1850–1930) asistentas. 1924 įkūrė kenkėjų ir parazitų ekspozicijos skyrių Karaliaučiaus universiteto zoologijos muziejuje; sudarė šio muziejaus vadovą. 1925 įsteigė Rasytės zoologinę stotį. 1935 Karaliaučiaus universiteto Kenkėjų ir parazitologijos tyrimų instituto (įkurtas 1934) direktorius. Tyrė žuvų, paukščių ir naminių gyvulių parazitus, jų vystymosi ir plitimo biologiją, Aismarių žvejų ligos fenomeną. 1925–1926 atliko Kuršių marių hidrobiologinius tyrimus; paskelbė pirmąjį Kuršių marių vandens bestuburių faunos sąrašą. Nustatė Kuršių nerijos gyventojų dažno apsikrėtimo parazitinėmis kirmėlėmis priežastį – žalios žuvies valgymą. 1944 su šeima emigravo į Vokietiją, 1947 – į Buenos Aires. Tyrimus tęsė Buenos Airių nacionalinio gamtos mokslų tyrimų instituto gamtos mokslų muziejuje Bernardino Rivadavia. Aprašė daug naujų parazitų rūšių. Parašė daugiau kaip 200 mokslinių straipsnių. Szidato vardu pavadintos 5 Kuršių mariose aptiktų parazitinių kirmėlių gentys, 2 naujos šeimos. 2 kaspinuočių rūšys pavadintos Khawia rossittensis Szidat (1937) ir Khawia baltica Szidat (1942). Vokietijoje išspausdinti Szidato prisiminimai. Dalį asmeninio archyvo 1992 jo vyriausioji duktė Urtė Borgoltė padovanojo Šarkuvos gamtos muziejui.

L: Bacevičius E. Kuršių marių ir Baltijos jūros Lietuvos priekrantės apskritažiomenių ir žuvų parazitų tyrimų apžvalga // Jūra ir aplinka, 2003, IX (2); Bacevičius E. Vandens ir sausumos parazitų tyrinėtojas iš Rasytės // Jūra, 2003 V 30; Bacevičius E. Kuršių marios tiriamos jau 80 metų // Jūra, 2005 IX 30; Núñez M. O. Profile: Lothar Szidat (1892–1973) // Systematic Parasitology, 1994, nr. 27.

Egidijus Bacevičius