Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Zippell

Cipeliai, XVII–XVIII a. sandūroje į Mažąją Lietuvą iš Zalcburgo apylinkių atsikėlusi giminė.

Zippell (Cpeliai), XVII–XVIII a. sandūroje į Mažąją Lietuvą iš Zalcburgo apylinkių atsikėlusi giminė. Lietuvių religinės literatūros darbuotojai. Statistiniame Fr. Moellerio leidinyje Altpreussisches evangelisches Pfarrerbuch von der Reformation bis zur Vertreibung im Jahre 1945, 1968 [Senovės prūsų evangelikų kunigų knyga nuo reformacijos iki ištrėmimo 1945] nurodyti 27 šią pavardę turėję kunigai. Įvairiu laiku jie dirbo Darkiemio, Įsruties, Kalnininkų, Kaukėnų, Klaipėdos, Klišių, Kraupiško, Kretingalės, Kusų, Lapynų, Naujosios, Nemerkiemio, Nybudžių, Priekulės ir Valtarkiemio parapijose. Vienu iš giminės pradininkų laikytinas Klaipėdoje 1712 gimęs, 1733–1751 Nybudžių parapijoje pamokslavęs Gottfriedas Zippellis. Giminės tęsėjai – Gottfriedo sūnus Christianas Gottfriedas Zippellis, pastarojo sūnus Samuelis Theodoras Zippellis. Kitos šios giminės šakos atstovas – Gottfriedo Zippelio provaikaitis, 1810–1819 Kalnininkuose ir 1815–1874 Priekulėje kunigavusio Karlo Wilhelmo Augusto Zippelio sūnus Rudolfas Andreasas Zippellis. Zippellių pavardę turėjo dar nemažas būrys kitų profesijų asmenų. Daugelis jų, Karaliaučiaus ir Hallės universitetų lietuvių kalbos seminaruose pramokę kalbos, dirbo šiame krašte valdininkais, tarnautojais, tad nusipelnė gero atminimo.

Albertas Juška