Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ziesdraitis

Žiesdraitis, ūkininkas, klimkiškis sakytojas.

Ziesdráitis, Žiesdráitis, ūkininkas iš Skirvytės, klimkiškis sakytojas. Ūkį perdavęs žentui, sakytojavo vietovėse nuo Klaipėdos iki Labguvos. Skirvytės mokykloje, paprastai šeštadienio vakarais, laikydavo surinkimą. 1924 Evangeliško lietuvininkų senojo surinkimo įstatų priede Evangeliški surinkimai Lietuvoje paminėtas su kitais nusipelnusiais sakytojais.

L: Gaigalatis W. Ewangeliški Surinkimai Lietuwoje. Priekulė, 1905.

Algirdas Žemaitaitis