Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Žemaičių nonetas“

lietuvių kamerinis instrumentinis ansamblis Klaipėdoje.

„Žemačių nonètas“, lietuvių kamerinis instrumentinis ansamblis, veikęs 1926 XI 11 – apie 1930 Klaipėdoje. Žemaičių nonetą įkūrė, įvardijo ir jame griežė Klaipėdos muzikos mokyklos mokiniai: Adolfas Sadauskas (Sadovskis; smuikas), Motiejus Buivydas (altas), Viktoras Dapšys (violončelė), Juozas Bertulis (kontrabosas), Evaldas Lačas (fleita), Aleksas Simutis (obojus), Aleksas Valius (klarnetas), Antanas Grudzinskas (fagotas), Kostas Gurevičius (valtorna). Muzikantai patys rinkosi repertuarą, repetavo, gamino afišas ir atostogų metu koncertavo Klaipėdos krašte, Didžiojoje Lietuvoje. Žemaičių nonetas koncertuodavo ir mažesniais ansambliais, kartais, pasipildęs dešimtuoju atlikėju, tapdavo Žemaičių decimetu (patys atlikėjai vadindavo Žemaičių decetu). 5 muzikantai iš Žemaičių noneto ir dar 4 kiti Klaipėdos muzikos mokyklos absolventai 1931–1933 griežė Valstybės teatro nonete Kaune; šis nonetas ir Žemaičių nonetas pirmieji ir vieninteliai mišrūs kameriniai instrumentiniai ansambliai lietuvių muzikos istorijoje.

L: Gaudrimas J. Iš lietuvių muzikinės kultūros istorijos: 1917–1940. V., 1964; Petrauskaitė D. Klaipėdos muzikos mokykla 1923–1939. Klaipėda, 1998.

Arvydas Karaška