Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Kostas Gurevičius

XX a. valtornininkas, chorvedys, muzikos pedagogas.

Gurẽvičius Kostas 1898 I 23Geisteriškiuose (Vilkaviškio aps.) 1990 IX14Marijampolėje, valtornininkas, chorvedys, muzikos pedagogas. Nuo 1919 muzikos mokėsi pas Joną Bendorių Marijampolėje, čia vadovavo Ateities chorui ir su juo 1924 dalyvavo I Dainų šventėje Kaune. 1924–1930 studijavo Klaipėdos muzikos mokykloje. Susipažinęs su Antanu Vaičiūnu aktyviai dalyvavo Giedotojų draugijos veikloje: statė operetes, vadovavo Klaipėdos krašto chorams. 1930–1933 grojo Kauno valstybės teatro orkestre, nuo 1933 dėstė muziką Vilkaviškio gimnazijoje, vadovavo chorams, pučiamųjų orkestrui. Nuo 1939 dirbo muzikos mokytoju, chorų bei orkestrų vadovu Marijampolės mokytojų seminarijoje, vėliau Marijampolės pedagoginėje mokykloje.

Danutė Petrauskaitė

Iliustracija: Kostas Gurevičius, 1947 / Iš Danutės Petrauskaitės rinkinio