Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“

katalikų laikraštis, leistas 1889–1896 Tilžėje.

„Žemačių ir Lietuvõs apžvalgà“, katalikų laikraštis, leistas 1889 XII 10–1896 Tilžėje. Iš pradžių ėjo nereguliariai, vėliau dvisavaitinis, 1896 mėnesinis. Leido Otto von Mauderodė. Oficialūs redaktoriai Enzys Jagomastas, Mikelis Kiošis, faktiniai redaktoriai Juozas Angrabaitis, P. Urbonavičius, K. Pakalniškis. Bendradarbiavo A. Jakštas, A. Fromas-Gužutis, Maironis, K. Pakalniškis, V. Pietaris, Vaižgantas ir kiti. Didžiojoje Lietuvoje platintas nelegaliai. Tiražas 2000 egz.

ŽE