Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Werner Scheu

Verneris Šojus, XX a. vokiečių gydytojas.

Scheu Werner (Verneris Šòjus) 1910Šilutėje XX a. 8 dešimtmetyjeVokietijoje, vokiečių gydytojas. Šilutės dvarininko Hugo Scheuʼaus anūkas; Šilutės dvaro paveldėtojas ir savininkas. Gimė Šilutės apskrities gydytojo Ericho Scheuʼaus ir šveicarės Helenės Hauser šeimoje. Vokietijoje baigė medicinos mokslus; iki Antrojo pasaulinio karo buvo gydytojas Šilutėje. 1937 paveldėjo Šilutės dvarą ir jame buvusį muziejų, kurį ir toliau tvarkė. 1937 vykdydamas senelio H. Scheuʼjaus valią Vytauto Didžiojo universitetui perdavė vertingiausių dvaro bibliotekos knygų rinkinį – Bretkūno „Postilę“ (1591), Alberto Kojelavičiaus-Vijūko veikalą Historiae Lituaniae [Lietuvos istorija, I dalis 1650, II – 1669].

Antrojo pasaulinio karo metais buvo SS (Vokietijos nacionalsocialistų darbininkų partijos apsaugos rinktinės) Šilutės dalinio vadas. Karui baigiantis persikėlė į Vokietiją, po karo dirbo Borkumo (Vokietija) privačios vaikų sanatorijos vedėju, gydytoju. 1961 Antrojo pasaulinio karo nusikaltimų teismo procese Auriche (Vokietija) buvo apkaltintas dėl žydų darbo jėgos išnaudojimo, žiauraus elgesio su kaliniais nacių prievartinių darbų stovyklose, talkininkavimo nužudant virš 200 žydų prie Žemaičių Naumiesčio Antrojo pasaulinio karo metais ir nuteistas 6 metų laisvės atėmimu. 1963 šis teismo nuosprendis peržiūrėtas ir W. Scheuʼjui skirta griežtesnė – 10 metų laisvės atėmimo bausmė. 1965 kaltinimas dėl talkininkavimo žudant žydus pakeistas į kaltinimą dėl tiesioginio dalyvavimo žydų žudynėse Antrojo pasaulinio karo metais. Auricho prisiekusiųjų teismas W. Scheuʼjų pripažino kaltu ir skyrė kalėjimo iki gyvos galvos bausmę.

Kalėjime parašė ir išleido istorinį romaną apie lietuvių ūkininko šeimos dviejų kartų gyvenimą 1911–1941 laikotarpiu Birute. Roman aus Litauen [Birutė. Romanas apie Lietuvą], 1966; mokslinį veikalą apie kalinių elgseną In Haft. Zum Verhalten deutscher Strafgefangener [Įkalinimas. Vokiečių kalinių elgsena], 1983; veikale nagrinėjamos opios psichologinės kalinių problemos – kaltės jausmas, polinkis į religiją, seksualinis gyvenimas.

L: Reklaitis P. Nauji vokiečių pasakojimai iš netolimos Lietuvos // Aidai. 1969, nr. 2; Jasas R. Klaipėdos krašto istorijos šaltiniai: Hugo Šojaus XVIII a.–XX a. pirmosios pusės archyvas Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos rankraščių skyriuje // Lietuvos istorijos metraštis. 1989 metai. 1990; Kurschat H. A. Werner Scheu: Forschung hinter Gittern. Ein wissenschaftliches Werk des memelländischen Arztes // Memeler Dampfboot. 1971, nr. 7.

Darius Barasa