Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vytautas Žeimantas

žurnalistas, eseistas, Mažosios Lietuvos kraštotyrininkas.

Žemantas Vytautas 1944 XII 13 Vilniuje, žurnalistas, eseistas, Mažosios Lietuvos kraštotyrininkas, Mažosios Lietuvos enciklopedijos talkininkas. 1972 Vilniaus universitete baigė ekonomiką. Dirbo laikraščiouose Tiesa, Vakarinės naujienos, Lietuvos aidas. Parašė ir išleido 13 publicistikos, eseistikos, grožinės literatūros knygų. 2006 jam suteiktas Lietuvos meno kūrėjo statusas. Mažąja Lietuva susidomėjo pašauktas į sovietinę armiją (1964–1966 tarnavo Įsrutyje). Daug kartų lankėsi dabar Rusijos ir Lenkijos administruojamose Mažosios Lietuvos dalyse. Nuo 2001 yra Mažosios Lietuvos reikalų tarybos (2003–2005 – jos kolegijos) narys. Periodikoje apie Mažąją Lietuvą paskelbė daugiau kaip 100 straipsnių: politinių ir istorinių komentarų, daug kelionių įspūdžių, apybraižų apie žinomus šio krašto veikėjus Martyną Purviną, kanauninką Anuprą Gauronską, Enzį Jagomastą, Saliamoną Banaitį, Algirdą Matulevičių ir kitus. Tarptautinėje konferencijoje (2001, Vilniuje) perskaitė pranešimą Potsdamo konferencija ir Karaliaučiaus kraštas.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Vytautas Žeimantas, 2007

Iliustracija: Vytauto Žeimanto knygos „Mano žurnalistikos dešimtmečiai“ viršelis, 2009