Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Anupras Gauronskas

lietuvių katalikų kunigas, nuo 1989 dirbo Karaliaučiaus krašte.

Gaurònskas Anupras 1938 VII 1Purviuose (Akmenės vls. Šiaulių aps.) 2022 XI 24, katalikų kunigas (1972). Dekanas (1999). 1972 baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 17 metų kunigavo Telšių vyskupijos parapijose: Telšiuose, Kretingoje, Klaipėdoje, Gargžduose, Skaudvilėje, Pievėnuose, Tirkšliuose ir kitur. Nuo 1989 dirbo Karaliaučiaus krašte – Kaliningrado srityje. Gauronsko pastangomis 1991 ėmė veikti pirmoji po Antrojo pasaulinio karo Karaliaučiaus mieste Katalikų bažnyčios parapija. Arkivyskupo Tadeuszo Kondrusiewicziaus 1991 paskirtas užregistruotos Šventosios Šeimynos lietuvių parapijos Karaliaučiuje klebonu, suteiktos teisės aptarnauti kitas krašte registruotas lietuvių parapijas. Iki 2001 tokių įkurta per 20. Gauronsko rūpesčiu pastatyta katalikų bažnyčia Karaliaučiuje, pabaigta statyti Tilžėje. Prie jų veikia vaikų sekmadieninės lietuviškos mokyklos. Pastatytos koplyčios Miellaukiuose, Šventapilėje, Cimerbūdoje, Tarpupėnuose, restauruotos bažnyčios Įsrutyje, Skaisgiriuose, įrengtos laikinos bažnyčios Gastose, Ragainėje. Praktikuojančių katalikų Karaliaučiaus krašte yra apie 10 000. Šventasis Sostas įjungė Karaliaučiaus krašto Katalikų Bažnyčią į Maskvos arkivyskupiją, kurios apaštalinis administratorius yra arkivyskupas T. Kondrusiewiczius. Gedimino 5-ojo laipsnio ordinas (1998).

Algirdas Matulevičius

Iliustracija: Kunigas Anupras Gauronskas, 1990